Close

Bản Tin Chính Sách - Pan Nature

Bản tin chính sách Pan Nature là ấn phẩm ra mắt hàng quý được Admix Studio thiết kế.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi chính phủ thực hiện các dự án đa dạng về môi trường.

PROJECT DETAILS
  • CLIENT: Trung tâm Con người và Thiên nhiên Pan Nature
  • PROJECT: Bản tin chính sách – Pan Nature

Dự án được thực hiện bới Admix Studio

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)