Close

in ấn

Bản Tin Chính Sách - Pan Nature

Bản tin chính sách Pan Nature là ấn phẩm ra mắt hàng quý được Admix Studio thiết kế. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi chính phủ thực hiện các dự án đa dạng về môi trường. PROJECT DETAILS CLIENT: Trung tâm Con người và Thiên nhiên Pan Nature PROJECT: […]

Read More...

Tạp chí Culture

Tạp chí Culture thường niên là cầu nối văn hóa, kinh tế giữa Bắc Mỹ và các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Tạp chí Culture thuộc Tập đoàn CultureRUs – Trụ sở tại Canada hoạt động trong các lĩnh vực Văn hóa, Y tế, Du lịch, Xuất nhập khẩu. CHI TIẾT DỰ […]

Read More...

Enjoy this blog? Please spread the word :)