Close

ADMIX’s Projects

Bộ nhận diện thương hiệu AI&T

Dự án bộ nhận diện thương hiệu AI&T đem lại hình ảnh mới hiện đại, chuyên nghiệp cho thương hiệu AI & T., JSC, công ty cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ và giải pháp Công nghệ thông tin. PROJECT DETAILS CLIENT: Công ty cổ phần AI&T PROJECT: Thiết kế bộ nhận diện thương […]

Read More...

Enjoy this blog? Please spread the word :)